Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ: Những thách thức mới

11/07/2016 05:45
Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ: Những thách thức mới

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt nam (VIFORES), , Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định), Hiệp hội Gỗ Dăm xuất khẩu Quảng Ngãi- Quảng Nam và Tổ chức Forest Trends phối hợp: "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ: Những thách thức mới".

Tại hội thảo sẽ nghe các báo cáo về thực trạng Việt Nam xuất khẩu gỗ trong giai đoạn từ 2013 - 2015 và những tháng đầu năm 2016. Báo cáo sẽ đi sâu vào các vấn đề như lượng, giá trị, thị trường xuất khẩu dăm gỗ, tác động của thuế dăm gỗ cũng như ảnh hưởng của nó tới các bên liên quan trong chuỗi cung, phản ánh về tổng quan tình hình xuất nhập khẩu dăm gỗ trên thế giới và tác động tới thị trường Việt nam.

Hội thảo nhằm thảo luận và đưa ra kiến nghị về cơ chế chính sách và tác động của dăm gỗ tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Quý vị quan tâm vui lòng đăng ký tham dự qua địa chỉ email: info@goviet.org.vn

Gỗ Việt