27/06/2019 09:53

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo: “Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với ngành gỗ Việt: Chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu”  được tổ chức ngày 21/6/2019 tại Hà Nội, do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS.

27/06/2019 07:54

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo: “Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với ngành gỗ Việt: Chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu”  được tổ chức ngày 21/6/2019 tại Hà Nội, do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS.

27/06/2019 06:26

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo: “Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với ngành gỗ Việt: Chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu”  được tổ chức ngày 21/6/2019 tại Hà Nội, do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS.

23/02/2019 15:16

Báo cáo cung cấp các thông tin về thực trạng xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam nhằm phác họa bức tranh vĩ mô về các hoạt động này trong năm 2018. Báo cáo chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro và cơ hội trong bối cảnh ngành đang hội nhập sâu, toàn diện với thị trường quốc tế đánh giá một số xu hướng trong các hoạt động xuất nhập khẩu của ngành trong thời gian tới, đồng thời đưa ra kiến nghị một số thay đổi của ngành, nhằm góp phần thúc đẩy ngành phát triển theo hướng bền vững.

23/02/2019 15:09

Bản tin "Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xuất khẩu  gỗ Việt Nam" phác họa một số nét cơ bản về các doanh nghiệp FDI hoạt động trong ngành gỗ. Bản tin cung cấp thông tin về  lượng doanh nghiệp FDI trong ngành gỗ là bao nhiêu, quy mô của các doanh nghiệp như thế nào, hoạt động trong những lĩnh vực gì, vai trò của các doanh nghiệp này trong xuất khẩu ra sao. Các thông tin trong Bản tin chỉ là những thông tin ban đầu về thực trạng của khối FDI hoạt động trong ngành. Để có những thông tin chi tiết về khối này cần có những nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới.

08/10/2018 09:47

Báo cáo là sản phẩm hợp tác của các Hiệp hội: VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, Hội cao su Việt Nam và Tổ chức Forest Trends.Báo cáo cung cấp các thông tin:  (1) về chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ gỗ và SPG cao su; (2)nguồn cung gỗ cao su, bao gồm nguồnnhập khẩu, nguồn cung từ đại điền và tiểu điền; (3) nét chính về thị trường xuất khẩu gỗ và SPG cao su của Việt Nam; (4) trường tiêu thụ gỗ và SPG gỗ cao su tại thị trường nội địa và thảo luận về khía cạnh chính sách nhằm góp phần phát trển bền vững ngành chế biến gỗ và SPG cao su trong tương lai.

08/10/2018 09:17

Báo cáo Ngành cao su Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển bền vữnglà sản phẩm hợp tác nghiên cứu của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES) và Tổ chức Forest Trends, được công bố tại Hội thảo Chuỗi cung cao su thiên nhiên và gỗ cao su: Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững  diễn ra ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh.

10/08/2018 03:38

Bản tin này cho thấy thực trạng thương mại các mặt hàng đồ gỗ (HS 94) và sản phẩm gỗ (HS 44) giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn 2015-4 tháng đầu năm 2018. Bản tin cũng cập nhật một số thông tin về nền kinh tế và thị trường Nhật cho các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ

09/08/2018 11:00

Châu Phi đã trở thành nguồn cung gỗ nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2017, lượng cung từ quốc gia này đã lên tới trên 1,3 triệu m3, chiếm 25% trong tổng lượng gỗ nguyên liệu tròn và xẻ rnhập khẩu vào Việt Nam trong năm. Trong 6 tháng đầu 2018, lượng cung gỗ từ nguồn này lên tới 666.406 m3 quy tròn, tương đương ¼ trong tổng lượng gỗ nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam từ tất cả các nguồn trong 6 tháng đầu 2018

09/08/2018 10:34

Hoa Kì là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong những năm qua. Tính riêng trong 2017, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 41,6 tỉ USD sang thị trường Hoa Kì, trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kì là 9,2 tỉ USD. Nhờ vậy, Hoa Kì đã trở thành thị trường lớn nhất mà Việt Nam xuất siêu hay thặng dư trong năm 2017, đạt 32,4 tỉ đô la Mỹ.  Việt Nam do đó trở thành một trong 6 quốc gia mà Hoa Kì có mức thâm hụt thương mại lớn nhất.

09/08/2018 09:53

Thương mại các mặt hàng gỗ giữa 2 quốc gia lớn và đang tiếp tục mở rộng. Thặng dư thương mại hiện nghiêng về phía Việt Nam với giá trị khoảng 500-600 triệu USD mỗi năm. Thương mại giữa 2 quốc gia hầu hết tập trung vào các mặt hàng gỗ nguyên liệu, với tỉ trọng khoảng trên 80% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Nhóm sản phẩm gỗ có giá trị gia tăng cao chiếm tỉ trọng nhỏ.  

09/08/2018 06:39

Bản tin thị trường này cập nhật các thông tin về thực trạng Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ kể từ 2015 đến hết tháng 6 năm 2018. Dựa trên nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan, Bản tin đưa ra các con số về lượng, giá trị kim ngạch, thị trường và các loài gỗ sử dụng trong các sản phẩm Việt Nam xuất và Nhập khẩu. Bên cạnh đó, Bản tin chỉ ra xu hướng thay đổi trong xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong thời gian gần đây